Pyrox BVBA geniş bir yelpazeye yayılan endüstriyel ürünlerin termal temizliği ve geri kazanımı için fırınlar üretir.
Uzmanlığımız sayesinde büyüyerek, zamanla  çeşitli sanayi kollarında somut bir kavram haline geldik.

Fırınlarımız şu alanlarda kullanılıyor:
- Elektrikli motor sanayi: İzolasyon malzemelerinin termal olarak çözünmesi
- Plastik endüstrisi: Pres kalıplarının, ekstruder vidaların, filtrelerin, eğirme bloklarının vb. termal temizliği (plastik artıklarının çıkarılması). Toz kaplama sanayii (Bkz. Yazının devamı)
- Geri kazanım: Elektrikli motor endüstrisindeki uygulamalar (bakır), metal konstrüksiyonlar (raflar, ısıtma elemanları, jantlar), vb.
- Fırın tepsilerinin temizlenmesi (fırıncılık endüstrisi) vb. çeşitli uygulamalar. Otomotiv endüstrisinde, silikonlanmış parçaların termal temizliği vb
“Elektrikli motorlar endüstrisi” uygulamasında, elektrikli motorları ve transformatörleri bir arada tutan bağlantı maddeleri yakılarak kül halinde dönüştürülür (yakma fırınında) veya hafifçe yakılır (piroliz fırını). Prosesin uygulanmasının ardından bu sargılar kolaylıkla çıkarılabilir ve sonra yeniden izole edilebilir/sarılabilir. Boya ve reçinelerin kül olana dek yakılması ve prolizlenmesi, genellikle,   Pyrox BVBA’nın üreticisi olduğu piroliz ve yakma fırınlarında gerçekleşir.

Benzer bir uygulama, endüstriyel parçaların temizliğine yönelik faaliyet gösteren başka bir sektörde de vardır. Bu sektörde yapılan şey, sanayide kullanılan ve toz kaplamalı veya ıslak boyalı olan malzemelerin, yeniden kullanıma alınmak için, çevre dostu bir biçimde temizlenmesidir. Bu sırada malzeme yapısının değişmeden aynı kalması çok önemlidir  (piroliz). Yüzey işleme sektöründeki özel bir uygulama, asma kancaların, panellerin, çerçevelerin ve toz kaplamalı diğer donanımların boyasının çıkarılmasıdır. Bu amaca yönelik kimyasal yöntemler vardır ve bunların dezavantajı, “çıkardığı kokunun sağlıksız ve akıtımının karmaşık” oluşudur. Buna karşılık Pyrox BVBA, termal boya çıkarmada uzmandır ve bu amaçla ürün gamında gerek yakma fırınları, gerekse de piroliz fırınları bulundurur.

2013-09-20 15.58.49

Pyrox BVBA’nın fırın çeşitleri

Pyrox BVBA, çeşitli uygulamalar için (bir kısmı yüzey işleme için de kullanılabilir) kullanılabilecek sıcak hava kurutma fırınlarının yanı sıra, özellikle sipariş üzerine yakma, piroliz ve boya çıkarma fırınları üretiminde uzmandır. Bu ürünler Pyrox BVBA’nın, tamamen müşterinin isteklerine ve kullandığı malzemelere göre bir araya getirebileceği komple temizlik sürecinin bir parçasını oluşturur.
Fırınımızın çalışma prensibi, düşük oksijenli ortamda ısıtılarak, organik moleküllerin tamamen çözünmesidir. Bu sayede ortaya çıkan organik bileşenler, aşırı oksijenin bulunduğu bir son yakma odasında yakılır. Bunun sonucu olarak özellikle su buharı ve CO2 ortaya çıkar. Süreç sırasında piroliz odasında 350 °C ve 450 °C arasındaki sıcaklıklarda ve oksijen ortamının %5 ile %8 arasında olduğu bir ortamda çalışılır ve bu sayede tutuşma önlenmiş olur. Toz kaplama donanımları için çoğunlukla 420 °C’lik sıcaklıkta çalışma yapılır.

Son yakma odasındaki oksijen miktarı değişkendir ve optimal bir randımanın elde edilmesi için her zaman ayarlanabilir. Ayrıca emisyonun en aza indirgenmesine izin verir.

2013-09-20 15.59.09

 

Piroliz fırınla boya çıkarmanın avantajları
En son model fırınlarda güvenlik, piroliz ve son yakma sıcaklık ayarından son yakma odasındaki oksijen oranına dek sürecin tamamı, JUMO PLC Kontrolü yardımıyla tamamen kontrol edilip ayarlanır.
Bu ileri tasarımın getirdiği çok sayıda avantaj vardır. Tasarım her şeyden önce ve özellikle yürürlükte olan gaz emisyonu ile ilgili Avrupa direktifinin (CE) gereklerini yerine getirmektedir. Bu olgu, profil ve yardımcı parçalardaki boyaları çıkaran ve seçilen yöntem ne olursa olsun, sürekli olarak sıvı, katı ya da gaz emisyonu problemiyle karşı karşıya kalan tüm şirketler açısından önemlidir. Zararlı tortuların akıtılması ya da alınmasına izin verilmediği göz önüne alınırsa, fırınla prolitik boya çıkarma için çevre normlarına ve enerji tedarikinin gereklerini yerine getiren bir tercih yapılması, bu konuda en kullanıcı dostu çalışma yöntemi olur.

Ayrıca JUMO fırında ve son yakma odasında optimal bir gaz-hava oranının ayarlanabilmesini sağlar ve böylece enerji faturaları mümkün olan en alt düzeye çekilecektir. Pirolizin ve son yakmanın ayarı, kurulum sırasında ve kurulumun ardından müşteri tarafından dokunmatik ekran aracılığıyla yapılır.

İnternet bağlantısı olması koşuluyla, proses verileri ve ayar parametreleri, Pyrox BVBA tarafından, uzaktan da çağrılabilir ve uyarlanabilir. Ayrıca müşteri, İnternet kanalıyla fırındaki sürecini de izleyebilir. Bu konu, Pyrox BVBA’nın dünya çapındaki müşteri ağına sunduğu hizmet kapsamı içinde önemli bir unsur olup, aynı zamanda optimal proses koşullarının daima kontrol edilebilir olmayı sürdüreceğine dair bir güvencedir.

2013-09-20 15.59.15

Ekonomik değerlendirmeler

Fırınlarımızın kullanımına, mobilya ve plastik sanayileri gibi çeşitli sektörlerde rastlanabilir. Endüstriyel fırınlar bile, yoğun bir şekilde kirli olan fırın tepsilerini temizlemek veya silikon/teflon kaplamalarını temizlemek için bu teknolojiden yararlanabiliyor. Açık arayla en yaygın kullanıma toz boya ve ıslak boya sanayiinde rastlanıyor. Profillerin ve yardımcı parçaların boyasının çıkarılması işi bazen bu işte uzmanlaşmış şirketlere yaptırılır; ama boyahanenin kendisi tarafından da yapıldığı da olur. Bu sonuncusuna çoğunlukla, boyahanenin bir üretim sürecine entegre olduğu şirketlerde ihtiyaç duyulur –otomotiv sektörü bunun tipik bir örneğidir.


2013-09-20 15.59.37

Resim: Pyrox boya çıkarma fırınında işlem öncesi ve sonrası.
Buna karşılık fason boyahanelerde, boya çıkarmanın boyahanenin kendi yönetiminde mi yoksa üçüncü taraflara mı yaptırılacağını ekonomik faktörler belirler.
Pyrox BVBA’nın piroliz fırınları bu noktada karar vericiye, boya çıkarmanın boyahanenin kendi yönetiminde yakılması lehine önemli argümanlar verir:

  • Ürünler kullanıcı için, özel ihtiyaçlara uygun olarak yapılır. Zararlı tortuların taşıması yapılmamalı ve üçüncü taraflara para ödenmemelidir. Ayrıca PLC kontrolü, enerji faturasının, fırının masrafını çıkarmasının

düşük olmasını sağlar. Çoğu durumda iki yıl içinde başa baş duruma gelinir.

  • Proses parametrelerinin, boyanacak parça miktarının (kg) ve kullanıcının boya bileşenlerine (kg) göre ayarlanması sayesinde, boyahanenin kendi bünyesinde yapacağı boya çıkarmanın kalitesi, üçüncü taraflara yaptıracağı boya çıkarmadan daha yüksektir. Bu sayede asma kancalarının ömrü uzar.
  • Fırını, asma kancalarının boyasını çıkarmak için kullanan şirketler için birkaç dolaylı fayda söz konusudur. Bu şirketler asma kancalarının boyasını, diğerlerine oranla çoğu zaman daha sık çıkarmaya karar vereceklerdir ve bu da söz konusu yardımcı parçalar için çok iyi bir şeydir. Bu sayede kancalar daha temiz olur ve bu da boyanacak/kaplanacak son ürünün kalitesini güvence altına alır. Üstelik boya çıkarmanın üçüncü taraflara yaptırılması halinde gerekli olan asma kancası miktarına oranla daha az sayıda asma kancasının satın alınması gerekeceğinden, dolaylı bir tasarruf da söz konusu olur.

2013-09-20 15.59.59
Pyrox BVBA, burada söylenen her şeyle ilgili olarak, yüzey işleme sektöründen müşterilerini referans gösterebilir. Bazı referanslar :
- Robberechts ( ofis mobilyaları – Turnhout –   Belçika
- INEOS ( kimya sanayi – Feluy – Belçika)
- Strabeko ( boyasının çıkarılması
– Tilburg – Hollanda)
- ETI  (pişirme plakaları temizleme- Eskisehir – Türkiye ) .

Ayrıntılı bilgi için:
2013-09-20 16.00.08
Pyrox B.V.B.A.
Rubensstraat 104/16
B-2300 Turnhout
Tel.: +32 (0)14 76 23 77
Faks.: +32 (0)14 76 23 79
info@pyrox.be
www.pyrox.be